חשיבות עריכת תכנית אכיפה פנימית לתאגיד נוכח המגמות המשפטיות באכיפת דיני הסביבה

עו"ד איל עופר, ראש תחום איכות סביבה וקיימות, משרד תדמור לוי ושות'

עו"ד אייל עופר, ראש תחום איכות סביבה וקיימות,משרד תדמור לוי ושות'

ביום 2 באוקטובר 2019 פורסמה הנחית פרקליט המדינה מס' 1.14 בדבר "מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד". זו הנחיה חשובה, שכן מרבית דברי החקיקה הסביבתית בישראל כוללים סנקציות פליליות על מבצע העבירה, ובמקרה שהעבירה בוצעה בידי תאגיד – גם על התאגיד וגם על נושא משרה.

לפי ההנחיה, הטלת אחריות פלילית על תאגידים נועדה לבסס הרתעה, מחד גיסא, ולהעניק תמריץ ליצירת מנגנוני פיקוח ובקרה שיוכלו למנוע מראש את ביצוע העבירות, מאידך גיסא. לכן, ככלל תהא מדיניות הענישה הראויה נגד תאגידים, בין היתר, הטלת סנקציה כספית, שתבטל את היתרון הכלכלי שהפיק התאגיד מביצוע העבירה.

ההנחיה מורה כי בבחינת שאלת קיומו של עניין לציבור בהעמדה לדין של תאגיד, על רשויות האכיפה לשקול את השיקולים הבאים: חומרת העבירה ונסיבותיה, לרבות מידת הנזק שנגרם, הפגיעה בערכים מוגנים וטובת ההנאה שהפיק התאגיד; מאפייני התאגיד, לרבות מרכזיותו במשק והיקף עסקיו; מידת הכשל בתרבות הציות לחוק בתאגיד; מידת המעורבות של נושאי משרה בכירים בתאגיד בביצוע העבירה; קיומם של אמצעי אכיפה חלופיים; עברו הפלילי של התאגיד ועוד.

בהנחיה נקבע חידוש חשוב, לפיו במקרים חריגים ניתן יהיה להימנע מהרשעת תאגיד ולהסתפק בהתחייבותו להימנע מביצוע עבירה, לצד הצגת תכנית אכיפה פנימית, ושינויים ארגוניים שימנעו את אפשרות ביצוען של עבירות דומות בעתיד. 

הודגש בהנחיה כי קיומה של תכנית אכיפה פנימית יישקל כשיקול מקל אך ורק אם היא תהיה אפקטיבית, תתאם את מאפייניו של התאגיד – גודלו, היקף פעילותו ותחומיה – ותלווה בתרבות ארגונית מתאימה שבה, בין היתר, הדרגים הבכירים מכירים את תכנית האכיפה ופועלים ליישומה; עוד הודגש כי הנטל להוכיח זאת יוטל על התאגיד.

המגמות הנוכחיות בפסיקה משקפות החמרה בענישה בגין ביצוע עבירות סביבתיות (למשל, ע"פ (מחוזי חי') 1003-09-17 מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה נ' דור כימיקלים בע"מ (פורסם בנבו, 29.01.2018)). בהתחשב בהנחיית פרקליט המדינה, אנו ממליצים לתאגידים שלהם חשיפה ופוטנציאל לביצוע עבירות סביבתיות, לערוך תוכנית אכיפה פנימית, במטרה לצמצם את חשיפתם ואת חשיפת נושאי המשרה, לאחריות פלילית.

נזכיר כי בעבר זיכה בית המשפט את שני נושאי משרה מאישומים סביבתיים, משהוכח כי הם נקטו בכל הפעולות שהיה עליהם לנקוט, בהן מאפיינים ליישומה של תוכנית אכיפה פנימית כגון ביצוע הדרכות והקפדה על קיום נהלים (ת"פ (שלום חי') 6909-02-09 מדינת ישראל נ' יוניליוור בסטפודס ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 02.09.2010). עוד נזכיר כי תקופה קצרה לאחר פרסום הנחיית פרקליט המדינה נמנע בית משפט השלום בירושלים מלהרשיע ארבעה נאשמים, בהם שני נושאי משרה ותאגיד, בעבירות סביבתיות, גם מהטעם שעיקר הכנסתה של החברה מגיע מביצוע עבודות סביבתיות בהתאם למכרזים שמפרסמות רשויות מקומיות. משרדנו ייצג בהצלחה בשני המקרים.

ליצירת קשר ניתן לשלוח הודעה למייל: Eyal@Tadmor-Levy.com

 

אולי יעניין אותך גם

נצר השרון: לקראת פינוי חטיבת קרקע מבוקשת באזור המרכז

בקרקע אשר שימשה עשרות שנים את מפעלי התעשיה הצבאית, נצר השרון מבצעת הליך לצורך טיפול ופינוי חומרים מזוהמים ונפיצים...

קיימות בפיננסיים: על רווח, רווחה, וזן חדש של רגולציה סביבתית

גל תמיר, רכז מדיניות רגולציה, אגף מדיניות ואסטרטגיה, המשרד להגנת הסביבה

אם נסכם למעלה מיובל של התפתחות האסדרה (הרגולציה) הסביבתית, ניתן לומר שהיא התמקדה עד לאחרונה בצד הריאלי של הכלכלה...

דבר מנהלת התוכן, ד"ר מיקי הרן

ד"ר מיקי הרן, מנהלת התוכן ומנכ"לית המשרד להגנ"ס לשעבר

כנס "סביבה 2050" הוא כנס מרכזי וחשוב בנושאי כלכלה ואיכות הסביבה ומתקיים מדי שנה זו הפעם ה-19 ובשונה משנים קודמות ישודר השנה במספר פלטפורמות...

אקולוגז, המפעל הצעיר מבקעת הירדן שישים קץ לעשן שריפות הגזם החקלאי

ד"ר נדב זיו, מנכ"ל אור פחם הארץ, מנהל מו"פ חברות פארק אור

תשמעו נתון מדהים, בשנת 2017 התקבלו במשרד להגנת הסביבה יותר מ-5,000 פניות בנוגע למפגעי זיהום אוויר כתוצאה משריפות פסולת והמספר הזה עולה משנה לשנה...

תרומת התקינה לשימוש חוזר במים

ד"ר גלעד גולוב, מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

המחסור במים מוכר כיום כסיכון בעל סבירות גבוהה ביותר להשפיע באופן שלילי על החברה העולמית, וככזה שיש לטפל בו בדחיפות...

זיהום קרקע כפגם נסתר בעסקת מקרקעין

עו"ד איל עופר, ראש תחום איכות סביבה וקיימות, משרד תדמור לוי ושות'

לפי סקר שהוכן עבור משרדי האוצר והגנת הסביבה, בישראל יש כ-23,000 מוקדים של קרקע מזוהמת...

רבותיי- מהפך!
מהפכת האוטומציה של השדות הסולאריים כבר כאן!

ז'אן סממה, מנכ"ל אקופיה

בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה המתרחשת בתעשיית האנרגיה העולמית. שחקני אנרגיה מובילים מרחיבים את יישום הטכנולוגיה הפוטוולטאית...

דן ליכטמן-מנכ"ל חברת פארק אריאל שרון:

"פארק אריאל שרון הוא תבנית נוף מולדתנו. הוא מהווה סמל לתיקון סביבתי ושיקום אקולוגי, מייצג עקרונות של צדק חברתי...

מיחזור כימי VS מיחזור מתקדם

מיחזור כימי מהווה נדבך חשוב בארגז הכלים של לוחמי איכות הסביבה. כטכנולוגיה משלימה למיחזור מכאני, היא תורמת לפתרון מגפת פסולת הפלסטיק העולמית.

המרכז להתייעלות במשאבים | שנת פעילות ראשונה

מצד אחד, פיתוח כלכלי הינו יעד חשוב בתעשייה, במיוחד בתעשייה היצרנית הישראלית המתאפיינת בפריון עבודה נמוך...

האם אנו ערוכים למשבר הבא? המהלכים להפיכת ה-ESG מהיערכות לסיכוני אקלים וסביבה לרגולציית חובה

שינוי האקלים והסיכון הסביבתי צובר תאוצה כגורם משמעותי בעיניהם של  משקיעים ובעלי עניין נוספים...